Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Một số tài liệu ôn Thi N2

Mình có ít tài liệu ôn thi JLPT N2. gửi tới các bạn.

JML.Pattern.Betsu.Tettei.Drill.N2  http://www.fshare.vn/file/TRJ93N6W6T/
JML.Mimi.Kara.Oboeru.N2 http://www.fshare.vn/file/TJJRD43AGT
JML.Shin.Kanzen.Masuta.N2.Bunpou  http://www.fshare.vn/file/T917C1FMBT
JML.Shin.Kanzen.Masuta.N2.Choukai_AudioCD  http://www.fshare.vn/file/TX3KZVKJMT
JML.Shin.Kanzen.Masuta.N2.Dokkai  http://www.fshare.vn/file/TPDD47TN8T
JML.Shin.Kanzen.Masuta.N2.Goi   http://www.fshare.vn/file/TK941JXYAT
JML.Speed.Master.N2.Goi.BookPDF  http://www.fshare.vn/file/TKC09YYQTT
JML_Nihongo_Sou_Matome_N2_Bumpou  http://www.fshare.vn/file/TCSPAJWA3T
JML_Nihongo_Sou_Matome_N2_Choukai_CD1http://www.fshare.vn/file/TY3X0W742T
JML_Nihongo_Sou_Matome_N2_Choukai_CD2 http://www.fshare.vn/file/TDJPJD5V4T
JML_Nihongo_Sou_Matome_N2_Dokkai  http://www.fshare.vn/file/TJ4Q2KPNQT
JML_Nihongo_Sou_Matome_N2_Goi  http://www.fshare.vn/file/TAH28AZAYT
JML_Nihongo_Sou_Matome_N2_Kanji http://www.fshare.vn/file/T0RAF6CCAT

Đề thi thử JLPT N2: http://www.fshare.vn/file/TXH8G97081/

đăng ký tài khoản dowload sẽ nhanh hơn => http://www.fshare.vn/register.php?referrer=aloalo1234alo@gmail.com
Chúc các bạn thi tốt